Profil Zadavatele - Město Petřvald - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60065320
Název profilu zadavatele: Město Petřvald (http://www.petrvald-mesto.cz)
profilu zadavatele: 00297593
« Zpět na vypsané VZ

Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba míst

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000002
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  V předmětném zadávacím řízení Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu zastupuje jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností v souladu s ust. § 151 shora citovaného zákona zadavatele společnost RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž jí není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům (ust. § 151 odst. 2 zákona). Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. S ohledem na tuto skutečnost jsou všichni účastníci tohoto zadávacího řízení (před podáním nabídky „dodavatel“, po podání nabídky „uchazeč“) povinni veškeré doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě, kromě nabídek, které musí být doručeny ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele.
 • Předpokládaná hodnota
  11 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  23.11.2015 14:26:15
 • Poslední změna
  19.2.2018 14:47:01, Město Petřvald
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.7.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Jana Šenková, tel: 597461313, recte@recte.cz
 • Další informace
  Tato VZ je rozdělena na dvě části. Níže uvedené informace se týkají letní údržby.

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25383035 ARBOR MORAVIA, s.r.o. CZ 6 400 923,00 Kč s DPH
45809712 A.S.A. spol. s.r.o. CZ 6 184 735,00 Kč s DPH
47676175 AWT Rekultivace, a.s. CZ 5 072 271,00 Kč s DPH
26810093 Bartoň a Partner s.r.o. CZ 7 742 431,00 Kč s DPH
41062311 Bohumil Šeda CZ 5 445 834,00 Kč s DPH
28648285 PARKSERVIS Mareš, s.r.o. CZ 9 234 025,00 Kč s DPH
27762688 SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. CZ 9 280 879,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  AWT Rekultivace, a.s., IČ: 47676175, CZ
 • Subdodavatelé
  Název Země sídla
  Bohumil Šeda 41062311 CZ
 • Nabídková cena
  5 072 271,00 Kč s DPH
 • Uhrazená cena za rok 2016
  1 095 894,00 Kč s DPH (905 697,60 Kč bez DPH)
 • Uhrazená cena za rok 2017
  1 095 894,00 Kč s DPH (905 697,60 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)